ارائه خدمات در تمام نقاط کشور
سایر اطلاعات:

شرکت خورشید ارس با دارا بودن زیرساخت بزرگ و شبکه ای در کشور در بخش تولیدات دامی آماده ارائه خدمات خرید و فروش - عرضه محصولات کشاورزی - دامی و طیور می باشد.